OpMaat creëert voorstellingen, lezing-performances, theater- en kunstenparcours of nog uit te zoeken formats in samenspraak met culturele maar ook met niet-culturele partners voor zowel de schouwburg als daarbuiten op andere plaatsen. OpMaat wil opdrachtgeverschap op maat ontwikkelen.

OpMaat streeft ernaar dat kunst en cultuur een vanzelfsprekend deel van onze samenleving zijn, naast onderwijs, zorg, bedrijfsleven en andere domeinen.

Per project zoekt OpMaat naar een team van boeiende kunstenaars die affiniteit hebben met het specifieke thema.  OpMaat wil synergiën ontwikkelen tussen gevestigde waarden en jonge talenten om tot een kruisbestuiving te komen en kennis uit te wisselen. Door samenwerking met jonge kunstenaars wil OpMaat hun praktijk verdiepen en hen een maximale zichtbaarheid naar een publiek toe geven (een opmaat voor verdere ontplooiing). OpMaat gaat daarbij op zoek naar contexten waarin het werk goed past en wil nadenken over nieuwe modellen.

OpMaat onderzoekt ook concepten waarin de bezoeker niet enkel als kijker wordt beschouwd, maar ook als partij die uitnodigt, of in sommige gevallen zelfs als mede-maker. Bij al onze activiteiten staat ontmoeting centraal.

Scroll to Top