Waarde landgenooten!!

Willem I over het grensgeval Baarle

Waarde landgenooten ! !

Een gegidste wandeling en een geestige, theatrale lezing van niemand minder dan koning Willem I op de grens van Baarle-Hertog en -Nassau.

Ik heb niet alleen uw zaak uitvoerig ontleed, ik heb ook uw tijdsgewricht grondig bestudeerd. En in dien opzicht heb ik nopens de vele moeilijkheden waarmee u dagelijks geconfronteerd wordt, besloten u een uitweg te bieden met een nieuw, groot en op uw maat gemaakt verhaal!

Al eeuwenlang is Baarle een lappendeken aan enclaves waar Nederlanders en Belgen vreedzaam samenleven. Maar het is ook een uniek grensgeval dat buiten de lijntjes kleurt en dagelijks leeft met administratieve misverstanden, Babylonische spraakverwarringen en gaten in de wetten. Om finaal een einde aan dat gebakkelei te maken, komt zijne majesteit Willem I, de eerste en enige koning die België en Nederland ooit samen hadden, de harten en geesten warm maken met een groots voorstel voor een nieuwe glorieuze toekomst van Baarle. 

Jean-Paul Govaerts

In tijden waarin de democratie onder druk staat en er steeds meer grenzen bijkomen, is er een reflex om terug te grijpen naar recepten uit het verleden. Maar kan dat verleden ons iets vertellen of trappen we daarmee in dezelfde val als vroeger? Was het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een gemiste kans of een hopeloze zaak? Moeten we naar meer of minder grenzen? En hoe kan een al lang tot stof vergane koning in hemelsnaam weer springlevend voor u staan? 

Je bent van harte uitgenodigd voor een speciale Staten-Generaal, pal op de grens van Hertog en Nassau. Vooraf kan je deelnemen aan de ‘Onderzoekscommissie’: een gegidste wandeling van een 3-tal km waarbij je de bijzondere enclavesituatie leert kennen. Je vertrekt aan het verzamelpunt bij het Cultuurcentrum en keert er na de wandeling terug om op adem te komen in de buitenbar en aansluitend de voorstelling bij te wonen.

Alle informatie, speeldata en tickets via Cultuurhuis De Warande.

Met Maarten Westra Hoekzema
Tekst: Paul Govaerts
Regie: Ignace Cornelissen
Productie: Nienke Sels

OpMaat en Erfgoed Noorderkempen werken samen om bijzondere verhalen over erfgoed onder de aandacht te brengen. We willen op die manier een andere stem of geluid over het verleden laten weerklinken en een verbinding maken tussen verleden, heden en toekomst.

Deze productie is een samenwerking met Cultuurhuis De Warande en Cultuurcentrum Baarle.

Met dank aan Els Witte en Jeroen Koch. Herman Janssen en Heemkundekring Amalia van Solms. Willem van Gool en Toerisme Baarle. Jean-Paul Govaerts. Tijs Van Nieuwenhuysen. Stef De Pover.

Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door Grensverleggers, regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland.

Scroll to Top