Project start in het najaar 2020

Woeste Grond is een samenwerkingsverband tussen vzw OpMaat en Erfgoed Noorderkempen.  Er zullen verschillende kunstprojecten worden ge√Įnitieerd die hun inspiratie vinden in Kempisch erfgoed en/of waardevolle landschappen. Woeste Grond doet onderzoek naar de Kempen als een actieve sociale constructie op schrale bodem.

Elk project is een co-creatie. Mensen die op een of andere manier iets te maken hebben met het specifieke erfgoed (gebruiker, buurtbewoner, bewonderaar) worden nadrukkelijk gevraagd om hun ervaringen te delen. Een jonge beloftevolle kunstenaar gaat hiermee aan de slag. De uiteindelijke output zijn heel diverse formats waarin op een kunstzinnige manier expressie wordt gegeven aan de betekenis van het erfgoed. Woeste Grond wil op die manier een andere stem of geluid over het verleden laten weerklinken en een verbinding maken tussen verleden, heden en toekomst.