Het project Woeste Grond (een samenwerking van OpMaat en Erfgoedcel Noorderkempen) kreeg een positieve beoordeling door de commissie bovenlokaal cultuurbeleid en kan hierdoor rekenen op financiële steun van de Vlaamse overheid voor het realiseren van een aantal kunstprojecten rond erfgoed in de Kempen.

Kolonie Merksplas

Uit het beoordelingsrapport: ‘Het concept wordt duidelijk omschreven in het dossier en heeft een sterk inhoudelijk verhaal. Er wordt planmatig tewerk gegaan en na uitvoering zou het exemplarisch kunnen zijn voor andere regio’s. De doelstellingen van het project zijn helder, met een duidelijk opzet en afbakening in tijd. Er is een concrete uitwerking van het eerste projectjaar 2020, met een timing/planning voor drie deelprojecten.  
De goed gekozen functiecombinaties zijn ‘spreiden en presenteren’ en ‘leren en participeren’, met een logische samenhang en een heldere vertaling van deze combinaties in het dossier. Er is eveneens een logisch verband tussen deze functies en de reguliere werking van de twee partners.’

Vanaf het najaar 2020 worden er verschillende toonmomenten georganiseerd.

Scroll to Top