(project in voorbereiding)

Met Ik zal handhaven willen we de nog zichtbare invloed van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de Kempen belichten. Een eerste project vindt plaats in de enclavegemeente Baarle-Hertog/Baarle-Nassau. In een latere fase willen we dit concept ook uitwerken in andere grensgemeentes waaronder Wortel-kolonie. Deze voormalige landloperskolonie lag vroeger in het midden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en was een verwezenlijking van Willem I.  

Jean-Paul Govaerts

Ik zal handhaven is een lecture-performance die kadert binnen Woeste Grond, een samenwerkingsverband van OpMaat en Erfgoed Noorderkempen. Samen initiëren we verschillende kunstprojecten die hun inspiratie vinden in Kempisch erfgoed en/of waardevolle landschappen. Centraal staat onderzoek naar de Kempen als een ‘actieve sociale constructie op schrale bodem’. Elk project is een co-creatie waarbij mensen die op één of andere manier iets te maken hebben met het specifieke erfgoed (gebruiker, buurtbewoner, bewonderaar) nadrukkelijk worden gevraagd om ervaringen te delen. In samenwerking met een beloftevolle jonge kunstenaar wordt er op een artistieke manier nieuwe betekenis gegeven aan het erfgoed en een verbinding gemaakt met verleden, heden en toekomst.

Willem I (detail uit portret van Willem Bartel van der Kooi)

Voor Ik zal handhaven werken we samen met Cultuurhuis De Warande in Turnhout en met het Cultuurcentrum Baarle in Baarle-Hertog/Baarle-Nassau.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Grensverleggers, regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de provincie Noord-Brabant, de provincie Limburg en de provincie Zeeland.