Missie

OpMaat wil opdrachtgeverschap op maat ontwikkelen en creëert voorstellingen, lezing-performances, theater- en kunstenparcours of nog uit te zoeken formats in samenspraak met culturele maar ook met niet-culturele partners voor zowel de schouwburg als daarbuiten op andere plaatsen.

OpMaat werkt met boeiende jonge kunstenaars en wil synergiën ontwikkelen tussen gevestigde waarden en jonge talenten om tot een kruisbestuiving te komen en kennis uit te wisselen. OpMaat wil op die manier praktijk van jonge kunstenaars verdiepen en hen een maximale zichtbaarheid naar een publiek toe geven (een opmaat voor verdere ontplooiing).

OpMaat kan fungeren als producent, managementondersteuning, coaching en/of procesbegeleider.