OpMaat is een open platform dat de artistieke werking van theatermaker Ignace Cornelissen verbindt met de ontwikkeling van jonge kunstenaars.

OpMaat wil opdrachtgeverschap op maat ontwikkelen en creëert voorstellingen, lezing-performances, theater- en kunstenparcours of nog uit te zoeken formats in samenspraak met culturele maar ook met niet-culturele partners voor zowel de schouwburg als daarbuiten op andere plaatsen.

Per project zoekt OpMaat naar een team van boeiende kunstenaars die affiniteit hebben met het specifieke thema.  Op die manier wil OpMaat synergiën ontwikkelen tussen gevestigde waarden en jonge talenten om tot een kruisbestuiving te komen en kennis uit te wisselen. Door samenwerking met jonge kunstenaars wil OpMaat hun praktijk verdiepen en hen een maximale zichtbaarheid naar een publiek toe geven (een opmaat voor verdere ontplooiing).